Peta Operasi

BOX Kadar Parkir

 • RM 0.30 untuk 30 Minit

Pas Bulanan Digital

Terma & Syarat:
 • Untuk permohonan bagi setiap lokasi, hanya 20% kuota sahaja disediakan. (First come first serve basis)
Permohonan :
 • 1 permohonan hanyalah untuk 1 kereta sahaja. (tidak boleh dipindah milik/kereta)
 • Minimum 1 bulan dan maximum sehingga 12 bulan.
 • Pengesahan bagi permohonan baru secara manual adalah selama 5 hari berkerja.
 • Permohonan yang lulus akan diberitahu melalui email.
 • Permohonan yang diluluskan perlu membuat pembayaran dalam masa 48 jam.
Pembayaran :
 • Pembayaran melalui operator. Butiran pembayaran akan diberikan setelah permohonan diluluskan.
 • Bagi proses Pengesahan Pembayaran, resit pembayaran/Slip bank hendaklah dihantar menerusi email operator : cs.mbkt@citycarpark.my
 • Resit rasmi pembayaran akan diberikan setelah proses pengesahan pembayaran dilakukan.
Pembaharuan :
 • Pembayaran perlu dibuat 1 minggu sebelum tamat tempoh.
Caj :
 • Caj tidak termasuk SST
Penggunaan
 • Tertakluk kepada Kelulusan Permohonan
 • Tertakluk kepada Pengesahan Pembayaran
 • Pengguna pas bulanan boleh meletak kenderaan mengikut lokasi pembelian.
 • Bayaran tidak akan dikembalikan jika disebabkan kecuaian pelanggan.
 • Letak kereta di petak yang telah disediakan.
Penguatkuasaan :
 • Pas bulanan Digital hanya sah di lokasi/zon yang ditetapkan sahaja.