PETAK LETAK KERETA BERMUSIM (PETAK KHAS)

Petak khas hanya boleh didapati dengan kelulusan pihak Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Pemilik premis boleh memohon dengan mengisi borang dan menyediakan segala informasi yang diperlukan oleh MBKT bagi tujuan pengesahan. Pengguna diwajibkan menggunakan PENGHADANG PETAK KHAS di atas petak yang telah ditetapkan.